TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

I. Uzyskanie dofinansowania na zaopatrzenie ortopedyczne refundowane przez NFZ.

 
Należy udać się do lekarza po zlecenie na przedmioty ortopedyczne (lekarz pierwszego kontaktu może wypisać zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które znajdują się w wykazach obok).
Po wnioski, których nie może wypisać lekarz pierwszego kontaktu, należy udać się do lekarzy specjalistów (lekarz rehabilitacji medycznej, chirurg, ortopeda itd.).
 
Po otrzymaniu takiego zlecenia należy się zgłosić do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia wniosku do realizacji, (jeśli nie wiesz gdzie potwierdzić wniosek, skontaktuj się z nami - doradzimy!!!).
 
Z zatwierdzonym wnioskiem zapraszamy do siedziby firmy ORTO-BESKID S.C.
 
II. Dofinansowanie przez PCPR/MOPS 
 

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych

Chcesz otrzymać lepsze zaopatrzenie ortopedyczne niż te, które mieści się w limicie refundowanym przez NFZ? Jest taka możliwość!!!
Zwróć się do nas! Wytłumaczymy i pomożemy Ci w załatwieniu dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Możesz uzyskać 100% lub 150% (zależy od PCPR-u) dodatkowej kwoty przyznanej przez NFZ.
Warunkiem otrzymania takiego dofinansowania jest złożenie odpowiednich dokumentów w danym PCPR, uzależnionym od miejsca zamieszkania.
 
Starając się o dofinansowanie PCPR/MOPS należy złożyć następujące dokumenty:
 • Ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ
 • Zgłosić się do naszej firmy ORTO-BESKID po fakturę pro forma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ)
 • Średni miesięczny dochód nie może przekroczyć:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  Kryterium dochodowe oznacza - średni miesięczny dochód (netto), w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS lub niektóre do pobrania w naszych zakładkach)

 

2. Dofinansowanie sprzętu ortopedycznego, który nie jest refundowany przez NFZ.

 
Sprzęt taki jest refundowany przez PCPR w 60% jego wartości. Do tego rodzaju sprzętów należą: łóżka rehabilitacyjne, sprzęt łazienkowy i toaletowy dla osoby niepełnosprawnej, sprzęt do ćwiczeń itd.
 
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty wyszczególnione powyżej, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty uzasadniające potrzebę zakupu takiego sprzętu.
 
III. Uzyskanie dofinansowania z programu AKTYWNY SAMORZĄD.
Największe dofinansowanie otrzymują, Ci którzy zakwalifikują się do programu Aktywny Samorząd. Osoby aktywne zawodowo, lub te którym nowa proteza umożliwia powrót do pracy mogą otrzymać pieniądze na zakup lub modernizację protezy.
 
Informację na stronie PFRON.
 
Dofinansowanie do protez kończyny dolnej jest w zakresie 14-25 tyś., a dla protez kończyny górnej 9-26 tyś. Wymagany jest 10% udział własny wartości protezy. Wnioski realizowane są do końca września bieżącego roku. Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wg miejsca zamieszkania.
 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ

Copyright ⓒ 2018 Ortobeskid | Polityka cookies | Logowanie

Designed by: