TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

Protezy kończyn dolnych są zaopatrzeniem protetycznym najczęściej wykonywanym w zakładach ortopedycznych. Pomimo bardzo prostej potocznej nazwy- proteza kończyny dolnej czy też proteza nogi- są to skomplikowane urządzenia. Odpowiednie dopasowanie do warunków fizycznych oraz aktywności osoby po amputacji bardzo często pozwala pacjentowi na powrót do trybu życia sprzed operacji. W najprostszym zarysie proteza kończyny dolnej składa się z leja protezowego, stopy protezowej i adaptorów (proteza podudzia) oraz niezbędnych stawów: kolanowego- w przypadku amputacji na poziomie uda, oraz biodrowego i kolanowego- przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym.

W zależności od poziomu aktywności użytkownika technologia wykonania i zastosowane komponenty znacznie różnią się od siebie.

Proces wykonania zaopatrzenia protetycznego powinien zacząć się od konsultacji, w czasie której protetyk rozpoznaje potrzeby pacjenta odnośnie tego, co chciałby robić po zaprotezowaniu. Badamy wówczas również cechy fizyczne użytkownika protezy jak waga, wymiary poszczególnych części ciała, zakres ruchu, towarzyszące schorzenia i wiele innych. Dopiero na podstawie takiego wywiadu protetyk określa najbardziej adekwatne rozwiązanie dla danej osoby.
Kolejnym etapem wykonania protezy jest pobranie miary. Zazwyczaj odbywa się ono z użyciem specjalnych opasek gipsowych, którymi owijamy kikut, a doświadczony protetyk dodatkowo nadaje im kształt odpowiadający zmianom statycznym i dynamicznym kikuta.
Na podstawie wykonanego odlewu zostaje następnie wykonany lej protezowy. Najpierw korzystamy ze specjalnych transparentnych płyt, które umożliwiają nam wykonanie tymczasowego leja. Ma on dwie zalety- do pewnego stopnia można go modyfikować oraz przez ściany leja widać stan kikuta (jego kontakt z lejem, miejsca obciążenia i odciążenia itp.).

Kolejnym procesem jest połączenie leja protezowego z wybranymi komponentami. I właściwie można już robić pierwsze kroki. W zależności od tego czy pracujemy z osobą, która wcześniej już używała protezy czy też z kimś, dla kogo jest to pierwszy kontakt z takim zaopatrzeniem, metodologia pracy jest inna. Gdy mamy do czynienia z osobą, która wcześniej nie używała protezy na pewno więcej czasu musimy poświęcić na instruktaż. W każdym przypadku należy zwrócić uwagę (a czasem wręcz nauczyć pacjenta) na obciążanie protezy, dopilnować aby kroki wykonywane przez obie kończyny były symetryczne (tej samej długości, taki sam kontakt obu stóp z podłożem, identyczne kątowo odwiedzenie przodostopia).
W trakcie kolejnych spotkań z protetykiem polegających na modyfikacji protezy oraz reedukacji chodu, powstaje proteza ostateczna, dopasowana do potrzeb i wymagań użytkownika.

Copyright ⓒ 2018 Ortobeskid | Polityka cookies | Logowanie

Designed by: